COMPOSTELA 2000 - Cidade Europeia da Cultura 

                                                                          Participação da 

                                                      COMPANHIA DE DANÇA DE LISBOA  

                                                                           com programa cultural alargado    

9 a 15 de Dezembro

15 de Dezembro (18:00 e 22:00)   ante-estreia  avant prèmiere

  "Na Abertura do Horizonte -a cidade da utopia"
"in the horizon's thershold - the City of Utopia

dedicado a / dedicated to

José Afonso

    

    

   

  

                                  

 

                

                15 de Dezembro 2000 - ante-estreia 

 

        

   

 

 

Algumas opiniões:

 
-- Original Message --
From: Benedicto García Villar
Professor en Santiago de Compostela
e amigo de José Afonso
To: cdlisbondanceco@mail.telepac.pt
Sent: Tuesday, January 02, 2001 6:26 PM
Subject: Opinião

                                                                                          O ZECA E A PROPOSTA DA C.D.L. 

 

                                       ... o traballo da C.D.L. - "Na abertura do Horizonte - a cidade da utopia" é sorprendente

                                      pois consegue no profano,  nas linguaxes da danza (como é o meu caso) poñer en acción 

                                      moitos resortes, sobre todo os máis internos.   

                                      Desde os creadores da proposta ata os membros do corpo de baile, pasando por unha 

                                      composición  coreográfica e escénica e de luces impecables e, como non, unha afortunada 

                                      e moi ben secuenciada selección musical, todo contribúe xustamenete a iso, a iso tan difícil

                                      do "todo", da unidade completa. 

                                      Non é só un espectáculo con música acertada ou unha versión en danza da música de

                                      José Afonso / Filhos da Madrugada, Carlos Paredes e Rodrigo Leão.
                                      É a contribución orgánica, unitaria, para tocar armónica e armoniosamente nas mesmas 

                                      febras  sensibles. Ó final un non sabe -¿importa algo?- se astá asistindo a un acercamento

                                      ó mundo da danza desde o Zeca ou a un descubrimento do Zeca desde o mundo da danza.
                                      De calquera xeito son os dous felices enfoques para prestarlle a atención que eu coido que merece.

                                     Quédanos esperar sexan criadas as condicións para que a estrea absoluta deste espectáculo, 

                                     dedicado a José Afonso, teña lugar nos próximos meses en Santiago de Compostela e sexa 

                                      presentado noutras cidades de Galicia e do mundo, a quen o Zeca pertence.

                                                                              Benedicto García Villar

-- Original Message --
From: xirimil@hotmail.com
To: cdlisbondanceco@mail.telepac.pt
Sent: Thursday, January 04, 2001 5:30 PM
Subject: Comentario sobre "Na abertura do horizonte...."

Santiago de Compostela , Nadal do 2000.

A homenaxe a José Afonso da obra "Na Abertura do Horizonte -a cidade da Utopía"
é un espectáculo cargado de emotividade que se desenvolve dentro dunhaexquisita técnica
e sensibilidade da que os santiagueses tivemos a honra de ser os primeiros en disfrutala.  Dado que a Compañía de Dança de Lisboa tivo a deferencia de ante estrenala no Teatro Principal de Santiago de Compostela (dentro da programación de Compostela-2000) donde actuara tan ilustre e querida persoa para os galegos.

María Dolores Mayán Rubio
codirectora da escola e compañía de danza "B. Studio"

 

Workshops Ensino de Técnicas de Dança

Iniciação / Intermédio - 2 grupos - 25 participantes

 

   

    - 

  

Organização

Concello de Santiago / Compostela 2000

Apoios

                                 Instituto Camões, Banco SIMEON / CGD                                                                                                                                                                  

AGRADECIMENTOS

Conselleria de Cultura, Comunicación e Turismo

Ballet Studio

Teatro Principal

Hostal Suso

                      Restaurante Mundial 82